100% seguretat

Perquè la seguretat és el nostre concepte primordial, hem instal·lat un innovador sistema de línia de vida continua, 100% segur, de la marca Vertical Trek Innovations. Aquest sistema permet a l’aventurer evolucionar en els nostres circuits en arbres sense que existeixi la possibilitat de desconnectar-se del cable en cap moment.

El ganxo “SEVEN” està col·locat en el cable de seguretat a l’inici del circuit i s’allibera al final del recorregut. Els participants, tant els nens com els adults, estan enganxats permanentment a la línia de vida.

Línia de vida continua

El nostre sistema de línia de vida continua és fluid, intuïtiu i adaptat a tots. Per aprofitar una pràctica sense límits.

Arnesos d’alt confort

Per a la seguretat dels nostres clients, hem integrat arnesos ergonòmics, lleugers i auto ajustables.

Garantia i manipulació

Es garanteix la impossibilitat de que els mosquetons es deixin anar del circuit i es simplifica la seva manipulació per als més petits.

Homologacions

EXPLORA PARK té contractada l’assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents. Els seus parcs es construeixen i s’exploten complint la normativa europea vigent, EN 15567, y compten amb un certificat anual expedit a tal efecte per una empresa certificadora externa, CEREC CONTROL.