ecoparque_HD_blanco

La nostra aposta i compromís

A Explora Park, estem convençuts que és possible aconseguir l’autonomia energètica, fent us i aprofitant els recursos naturals inesgotables que ens proporciona el nostre entorn més immediat.

Per a aconseguir-ho, hem instal·lat 12 panells solars-fotovoltaics, que ens proporcionen tota l’electricitat que les nostres instal·lacions demanden.

Amb això hem aconseguit reduir l’emissió de gasos contaminants i d’aquesta manera aportem el nostre petit gra de sorra en la reducció del tan evident escalfament global del planeta.

L’autoconsum energètic fomenta la nova consciencia ecològica per a la protecció del medi ambient i ens permet projectar cap a un món molt més sostenible.

El plàstic representa un dels majors perills pe al medi ambient. En l’objectiu de reduir la quantitat de residus de plàstic d’un sol us, hem optat per uns gots ECOCUP reutilitzables i ecològics.